Veterinerlik >> RFID Hayvan Kimliklendirme Sistemleri
ELEKTRONİK HAYVAN KİMLİKLENDİRME ETİKETLERİ

Mikroçip ya da Transponder olarak isimlendirdiğimiz elektronik etiketler radyo frekanslı kimliklendirme cihazlarıdır. Değişik şekil, boyut ve teknolojiyle üretilmiş olabilirler. Fakat temelde aynı işlevi görürler. Transponder kelimesi "Transmitter" (iletici) ve "Responder" (Cevaplayıcı) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Okuyucudan gelen talebi cevaplayarak bünyesindeki kayıtlı bilgiyi okuyucuya gönderirler.

Transponderlar kendi aralarında frekans aralıklarına göre kategorize edilir. Bizim kullandığımız düşük ve orta frekans etiket ve okuyuculardır.

125 ila 135 Khz arasındaki frekanslardaki transponder'lar yakın mesafe uygulamaları için uygun etiketlerdir. Normalde tipik el tipi bir okuyucu ile kullanılan trasponderin tipine göre 0 - 20 cm arasında tanımlanabilme mesafesine sahiptir. Üst düzey okuyucular ve birden fazla anten kullanımı ile 2 metre mesafeye kadar okunabilmektedirler.

Hayvan tanımlama için kullanılan frekans aralığı da bu aralık olup 134.2 KHz ISO tarafından standart hayvan kimliklendirme frekansı olarak belirlenmiştir. Bu frekanstaki transponder’lar iki farklı şekilde çalışmaktadır. FDX yani Full Dublex (telefonda olduğu gibi hem okuyucu hem de transponder aynı anda birbirlerine bilgi iletebilmektedir.) veya HDX yani Half Dublex (bu ise daha çok eski mandallı telsizlere benzer. Aynı anda sadece bir taraf konuşabilir.)

Transponder’lar içerisindeki verinin yazılıp okunma sistemine göre de 3 farklı tipte satışa sunulmaktadır. RO (Read Only)dediğimiz fabrikada üretim sırasında kodlanan ve sadece okunabilen tipteki transponder’lar, OTP (one time programmable) olarak adlandırılan ve fabrika çıkışı üzerinde kod olmayan ve daha sonradan sadece bir defaya mahsus olarak programlanabilen transponderlar ve R/W (Read Write) birden çok defa hem okunup hem yazılabilen transponderlardır. Hepsinin kullanım alanı ihtiyaçlarla belirlenmektedir.

Hayvan Kimliklendirmede Kullanılan Transponder’lar

1) Enjekte edilebilir transponder’lar

Enjekte edilebilir transponder’lar genellikle pet, laboratuvar, balık gibi hayvanların kimliklendirilmesinde kullanılmaktadır. Boyutları 8 X 2.1 mm ile 34X4 mm arasında değişmektedir. Bu tip transponder’lar Bioglas denilen ve vücutta herhangi bir alerjik reaksiyona yolaçmayan veya vücut tarafından reddedilmeyen zararsız bir kapsül içerisinde bulunmaktadır. Kullandığımız tüm transponder’lar parelyne denilen medikal sınıf bir kaplama ile kaplanmıştır bu da transponder’ların vücutta yer değiştirmesini engellemek içindir. Parelyne denilen kaplama insan sağlığında, özellikle deri altına yerleştirilen kalp pillerinde kullanılan kaplamanın aynısıdır. Piyasada japon yapıştırıcısının türevlerinden üretilen kayma önleyici kapsül olarak lanse edilen kaplamalar kesinlikle çiplerimizde kullanılmamaktadır.

Tüm mikroçiplerimiz üzerlerinde sterilite durumunu belirten renk değiştiren mürekkeple işaretlenmiş steril paketlerde satışa sunulmaktadır. Aynı zamanda paketlerin üzerinde hayvan sağlığında kullanıldığına dair TSE tarafından talep edilen ve ISO standartlarında olduğunu belitren ibareler bulunmaktadır. Bu da alınan ürünün ne ihtiva ettiğini net bir şekilde kullanıcıya belirtmektedir.

Kullanım alanları

a) Pet Hayvanlarında yasal kimliklendirme

5199 Sayılı hayvanları koruma kanununda pet hayvanları için yasal kimliklendirme ekipmanı mikroçip olarak belirlenmiştir. Hayvandan kaynaklanan bir sorun bulunmaması durumunda bu işlemin yapılması mecburidir. Yasal kayıt merciileri ise belediyeler olarak belirtilmiş olup tüm belediyelerin hayvan kayıt sistemi kurmak ve yönetmek görevleridir. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerine ve bir çok ada ülkesine seyahat edecek tüm pet hayvanlarının mikroçiple işaretlenmiş olması mecburi tutulmuştur.

Pet hayvanı kayıt sistemleri hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

b) Laboratuvar hayvanlarının kimliklendirilmesi

Laboratuvarlarda yapılan deneyler için hayvanların doğru bir şekilde kimliklendirilmesi hayati önem arzetmektedir. Yanlış kimliklendirme veya kimliğin belirlenmesindeki insan hatası yapılan tüm bilimsel çalışmanın yanlış veriler üzerinde ele alınmasına sebep olabilir. Bunun için otomatik tanımlama sistemleri önemlilik arzetmektedir. Hayvanlara yapılan işlemler veritabanına girilirken hayvan otomatik olarak tanımlanmalı işlem girişi ve takibi bu şekilde yapılmalıdır.

Laboratuvar hayvanları için sunduğumuz özel çözümler için lütfen tıklayın.

c) Yaban Hayvanlarının İşaretlenmesi

Yaban hayvanları üzerinde yapılan populatif veya bilimsel çalışmalar için enjekte edilebilir transponderler diğer geçici işaretlemeler veya belirli bir süre sonra değiştirilmesi gereken cihazlara nazaran hayvanın tüm hayatı boyunca taşıyabildiği bir kimlik olması açısından yüksek verimlilikle kullanılmaktadır. Özellikle diğer takip cihaz ve sistemlerinin yanında mutlaka kullanılması gereken ana kimliklendirme ekipmanıdır. Yaban hayvanlarının işaretlenmesi konusunda çeşitli kurum ve kuruluşlara gerek yazılım gerek donanım gerekse danışmanlık konusunda hizmet vermekteyiz.

d) Çiftlik hayvanlarının işaretlenmesi

Enjekte edilebilir transponder’lar çiftlik hayvancılığında çok fazla kullanılmamakla birlikte koyun, domuz veya sığırların işaretlendirmesinde zaman zaman kullanılmaktadır. Yoğunlukla kimlik belirleme dışında kaçakçılığı veya sahteciliği önleme amacı ile kullanılan enjekte edilebilir mikroçipler hayvanların kesimi esnasındaki geri dönüşüm zorluğundan dolayı çok fazla tercih edilmemektedir. Bunun yerine kulak küpesi veya bolus tipi transponderlar yüksek verimlilikle bu alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

e) Atların işaretlenmesi

Tarım bakanlığının yürüttüğü bir çalışma ile ülkemizdeki tüm tektırnaklı hayvanlar mikroçiple işaretlenecektir. Bir çok ülkede de atların mikroçiplenmesi mecburi tutulmaktadır. Özellikle yarış atlarının kimliklendirilmesinde mikroçip enjeksiyonu önemli rol oynamaktadır.

f) Balıkların işaretlenmesi

Somon ve tuna gibi çiftlik balıkçılığı yapılabilen büyük balıkların kimliklendirilmesi ve büyümelerinin takip edilebilmesi amacı ile mikroçipler kullanılmaktadır. Bununla birlikte yüksek ekonomik değeri olan Koi gibi balık cinsleri de mikroçiplerle işaretlenmektedir. Su altı okuyucular ve tartım cihazları ile bu hayvanların otomatik tanımlanması veya tartımı yapılabilmektedir.

2) Kulak Küpeleri

Plastik kulak küpelerine entegre edilmiş transponder’lar özellikle çiftlik hayvancılığında uygun fiyatlı ve etkin bir işaretleme sistemidir. Özellikle çiftlik otomasyon sistemleri ile entegre edilebilir yapıda oldukları için yüksek oranda kullanılmaktadır.

Kulak küpeleri hayvanların nakilleri, tartımları, medikal işlemleri sırasında okuyucularla tanımlanmasını ve insan hatasına imkan tanımadan ve çok daha hızlı bir şekilde işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. İnsan gücünden ve zamandan kazanım klasik yöntemlere göre çok yüksektir. Uygulama standart kulak küpesi uygulamasından farksız olup çiftlik otomasyon sistemleri ile kolaylıkla entegre edilebilmektedir.

Çiftlik otomasyonu alanında sunduğumuz.Agritrack çözümümüz için lütfen tıklayın.

3) Bolus Transponder’lar

Bolus tipi tranponserlar hayvana yutturulan ve akabinde işkembeye çökerek hayvanın hayatı boyunca taşıdığı seramik kaplı zararsız transponder’lardır. Özellikle kayvan kimliklendirme amaçlı olarak kullanılmakla birlikte kaçakçılığı önleme, sahtecilikle mücadele gibi alanlarda çiftlik hayvancılığı için en uygun çözümü sunmaktadır. Aynı zamanada güçlü okuyucuların kullanılması kaydıyla çiftlik otomasyon sistemlerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Okuyucular

Okuyucular El tipi ve Sabit olmak üzere iki farklı tipte üretilmekte ve satışa sunulmaktadır. 1) El Tipi okuyucular

a) Basit okuyucular

Temel kimlik belirleme ve basit olarak veri girişi için kullanılabilecek okuyucularımız 15 cm’ye kadar okuma mesafesine sahip okuyuculardır. ISO read tipi okuyucularımız bilgisayara bağlanabilmekte, okuduğu numarayı anında bilgisayara gönderebilmekte veya saha uygulamaları sırasında okunan hayvan bilgilerini 2000 adede kadar hafızasında tutarak bilgisayara aktarabilmektedir.

b)Veri Girişi yapılabilen el okuyucuları

Bu tip okuyucularımız mini bir bilgisayar gibi sahada girilen işlem bilgilerinin veritabanına aktarılmasını veya daha önce terminale yüklenen bilgilerin taranmasını sağlamaya yönelik olarak kullanılmaktadır. Örneğin hayvana yaptığınız aşıyı hayvanın kulak küpesini okutarak ve yapılan işlemi menüden seçerek anında sisteme işleyebilirsiniz.

c) Sabit okuyucular

Sabit okuyucular okuma mesafesi çift anten kulanılarak 2.2 metreye kadar ulaşabilen ve bir platforma monte edilerek kullanılan okuyuculardır. Aynı zamanda bu okuyucuları diğer cihaz ve ekipman ile entegre ederek simultane veri girişi ve analizi yapılabilir. Örneğin bir tartım cihazı ile entegre edilerek hayvan tartıya çıktığı anda otomatik olarak tanımlanır ve alınan kilo bilgisi çiftlik otomasyon sistemine girilebilir. Diğer entegrasyon imkanları için çiftlik otomasyon sistemi bölümümüzü ziyaret ediniz.

Güncel ürün fiyatları ve özellikler için lütfen online mağazamızı ziyaret ediniz.
Lütfen aşağıdaki forma e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin. En kısa sürede detaylı bilgi için sizinle bağlantıya geçilecektir.
 
Şirket Haberleri
1.1.2009 Banvit’in Seçimi AGRITRACK oldu

5.2.2008 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Hizmetleri için PETLOG'u Kullanıyor.

3.2.2008 TAI, VELOG Sıcaklık Kayıt ve İzleme Sistemini Kullanıyor

 
 

© 2005 - 2009 Vetident Technology. All rights reserved