Veterinerlik >> Merkezi Hayvan Kayıt, Takip ve Rehabilitasyon Sistemi
PETLOG

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 4, 6, 17 ve Uygulama Yönetmeliği’nin 7, 10 ve 21. maddelerinde bahsedilen, sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması için oluşturulmuş, özel ve kamu kurumlarının kullanım ve istifadesine sunulan bir elektronik kayıt sistemidir.

AMACI
• Geriye dönük izlenebilirliği sağlamak
• Kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli olan koordinasyonun sağlanması
• Bilimsel ve istatistiksel çalışmalar için bir veritabanı oluşturulması
• Hayvan refahına dönük olarak çalışma yapan tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak

VAROLAN SORUNLAR
• Konu ile ilgili kuruluşların çok başlılık ve koordinasyon eksikliği
• Hayvanların kayıt altına alınmamasından kaynaklanan mükerrer uygulamalar ve sonuç olarak ortaya çıkan maddi kayıplar
• Aslında aynı amacı paylaşan hayvan severlerle belediyelerin veri ve bilgi eksikliğinden dolayı karşı karşıya gelmeleri
• Çeşitli kurum ve kuruluşlarca yürütülen rehabilitasyon hizmetlerinin kayıt altına alınmamasından kaynaklanan veri eksikliği ve suistimaller
• Kontrolsüz üretilen ve satılan pet hayvanlarının sebep olduğu zoonoz ve diğer salgın hastalıklar

KULLANICILAR
• Belediye Hayvan Rehabilitasyon Birimleri
• Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri Aşı ve Tedavi Birimleri
• Üniversite Veteriner Hastane ve Poliklinikleri
• Sivil Toplum Kuruluşları Hayvan Rehabilitasyon Birimleri
• Özel Veteriner Muayenehane, Klinik, Poliklinik ve Hastaneleri
• Ruhsatlı Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapan İş Yerleri (Petshop)
• Yerel Hayvan Koruma Gönüllüleri

SİSTEME ERİŞİM
 • Bilgisayara kurulan istemci yazılım ile sistemin içinde tüm kayıt işlemleri ve raporlama yapma imkanı sağlanmıştır.
• Web sitesi ile yeni bir hayvan kaydetmek ve rehabilitasyon hizmetleri dışındaki işlem girişlerini yapmak mümkün olabilmektedir.
• Web sitesi ile yerel hayvan koruma gönüllüleri rehabilitasyon merkezine getirilen hayvanların resimlerini ve sahiplendirmek için gerekli olan hayvan davranış ve uygunluk bilgilerini sisteme girebilmektedir.

EK ÖZELLİKLER
• Hayvan sahiplendirme sistemi
Bu sistem vasıtası ile yerel hayvan koruma gönüllüleri tarafından sisteme girilen hayvan tanıtım bilgileri ve hayvanın resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda isteyen siteler bu bilgileri kendi sitelerine basit bir kod ekleyerek yayınlayabilmektedirler.
• Kayıp takip ve uyarı sistemi
Kayıp ve çalınan hayvan bilgileri sisteme girilerek sisteme bağlı herhangi bir birimde hayvanın tespit edilmesi durumunda hayvan sahibine kavuşturulabilecektir.

SONUÇLAR
• Rehabilitasyon ve hayvan sağlığı hizmeti veren tüm kurumların eşgüdüm ile çalışmasını sağlamakta, aralarındaki iletişim sorunlarını gidererek aynı hayvana farklı kurumların aynı işlemleri yapmasının önüne geçilmektedir.
• Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının rehabilitasyon işlemleri ile ilgili performansları değerlendirilebilmektedir.
• Hayvan satışı yapan yerlerin sattıkları hayvanların kayıt altına alınarak hayvan sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçilmesi sağlanabilmektedir.
• Hayvan sahiplerinin zorunlu kanuni kayıt işlemini zahmetsiz bir şekilde kendi veteriner hekimleri vasıtası ile yaptırabilmeleri sağlanmaktadır.
• Kullanımı sonucunda oluşan veritabanından her türlü istatistiki rapora ulaşılarak geleceğe yönelik projelerde daha sağlam verilerle hareket edilmesi sağlanabilmektedir.
• Zoonoz hastalıklarla mücadelede en önemli aşama olan kayıt sistemi görevini görerek bu hastalıkların önüne geçmek için gerekli olan çalışma altyapısını oluşturmakta ve halk sağlığı çalışmalarında önemli bir rol oynamaktadır.
• Bu sistem kurularak ilgili kanunun tüm belediyelere getirmiş olduğu yükümlülükler çok kısa bir sürede ve en üst düzeyde yerine getirilmiş olacaktır.

HAYVANA AİT BİLGİLER
• Mikroçip numarası
• Adı
• Türü
• Irkı
• Cinsiyeti
• Rengi
• Doğum yılı
• Genel sağlık durumu
• Davranış şekli
• Gebelik durumu
• Sağlık karnesinin olup olmadığı
• Ölüm kaydı
• Kayıp kaydı
• Hayvanı kaydeden görevli
• Hayvanı kaydeden kurum

HAYVAN SAHİBİ BİLGİLERİ
• TC kimlik numarası –(Mecburi)
• Adı – (Mecburi)
• Soyadı - (Mecburi)
• Doğum tarihi
• Cep, ev ve iş telefonları
• Adres, mahalle ve ilçe bilgileri
• Oturduğu konut bilgisi
• Diğer bilgiler

HAYVANA YAPILAN İŞLEMLER
• İşlem türü (tedavi, operasyon, ilaç vb..)
• İşlem tarihi
• İşlem açıklaması
• İşlemi yapan kurum
• İşlemi yapan kişi
• İşlemi kaydeden görevli

REHABİLİTASYON KAYITLARI
• Alınma nedeni
• Alınma şekli
• Getirilme tarihi
• Getiren ekip
• Getirilme kaydındaki gönüllü bilgisi
• Kullanılan enjektör adedi (varsa)
• Hayvanın koyulduğu kafes
• Alındığı adres, mahalle ve ilçe bilgileri
• Varsa şikayetçinin adı soyadı ve adres, telefon bilgileri
• Hayvanın bırakıldığı adres bilgileri
• Hayvanı bırakan ekip
• Bırakılma kaydındaki gönüllü bilgisi

KURUM BİLGİLERİ
• Kurumun adı
• Adresi
• Telefon numaraları
• Fax
• E-posta

KULLANICI BİLGİLERİ
• Kullanıcının adı, soyadı
• TC Kimlik Numarası
• Görevi
• Cep telefonu
• e-Posta adresi

REHABİLİTASYON MERKEZİ BİLGİLERİ
• Kafes adı
• Kafes kapasiteleri
• Ekip adı
• Ekip üyeleri
• Gönüllü bilgileri

YAZILIM KULLANICININ HATA YAPMASINI, GEREKSİZ ve YANLIŞ BİLGİ GİRMESİNİ ENGELLEME ÖZELLİKLERİ İLE DONATILMIŞTIR.

Kurulum 1-2 saat içerisinde ve kurumsal kimliğe uygun olarak yapılabilmektedir.

Benzer bir yazılımı oluşturmak için harcanacak zaman ve maliyetin onda birinden bile çok daha az bir maliyet ve zamanda sahip olunabilmektedir.

Yazılım, büyükşehir, il ve ilçe belediyesi olmak üzere üç farklı şekilde kullanılabilir. Her sistem kendi kayıtlarını üzerinde çalışır, diğer sistemler ile de entegre olarak çalışır.
BİLGİ DOKÜMANINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINLütfen aşağıdaki forma e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin. En kısa sürede detaylı bilgi için sizinle bağlantıya geçilecektir.
 
Şirket Haberleri
1.1.2009 Banvit’in Seçimi AGRITRACK oldu

5.2.2008 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Hizmetleri için PETLOG'u Kullanıyor.

3.2.2008 TAI, VELOG Sıcaklık Kayıt ve İzleme Sistemini Kullanıyor

 
 

© 2005 - 2009 Vetident Technology. All rights reserved